لیست محصولات تولید کننده Nuk

فروشگاه اینترنتی پرنسشرکـت ناک بیـش از 50 سـال درحال تـلاش بـرای رفـاه والـدین و رشد بـهتر کـودکان میـباشد در طـی ایـن فرآیـند مـا از تجربیـات کـارشناسان بسیـاری از قبیـل ماماها،پزشکـان و متخصصیـن تغـذیه و والـدین بـهره گرفتـه ایم که یـکی از نتـایج آن انواع پستانک هی ارتودنسی ناک  که مشابـه سینه مادر میـباشد.


لازم به ذکر است که همه ی محصـولات نـاک شیشـه وسرشیشه ضـد نفـخ و فاقـد مواد مضـر شیمیـایی و دارای طـرح و رنـگ های متنــوع،محصــولات مراقبـتی و بهداشـتی، سـت های آغـازین وسـرویس های غذاخـوری تـهیه شده از مواد با دوام و فاقد مواد شیــمیایی مضـر بر پایه نیــازهای روزمـره کودکـان و والـدین به صـورت کاملا اصـولی باکیفیـت بالا طـراحی شـده اسـت.

تماس بگیرید !
ناموجود
ساخت آلمان ،240 میل ،سر شیشه این شیشه شیر ارتودنسی و سایز آن mاست ،ضد نفخ 
نمایش 1 - 1 از 1 مورد