سر شیشه نوزاد 

ساخت سوئد ،یک قطره  با جریان شیر آهسته ،سر شیشه ضد نفخ و ضد کولیک ،مناسب برای  نوزادان از بدو تولد 
نمایش 1 - 1 از 1 مورد