مشکلات باروری پدر به فرزند پسر به ارث می رسد

نویسنده: مریم احمدی دسته: دانستنی های دوران بارداری تاریخ: دیدگاه: 0

 مشکلات باروری  پدر به فرزند پسر به ارث می رسد

نتایج مطالعات جدید نشان داده است،مشکلات باروری می تواند از پدر به پسر به ارث رسد.   

 مشکلات باروری  پدر به فرزند پسر به ارث می رسد

نتایج مطالعات جدید نشان داده است،مشکلات باروری می تواند از پدر به پسر به ارث رسد.                                                                                        

IVF  ازطریق پژوهشگران دانشگاه وریج بروکسل بلژیک برگروهی از پسران                 

به دنیا آمده بودند بررسی هایی انجام داده ونتایج این مطالعه نشان می دهد که مشکلات باروری ممکن است از پدر به پسر به ارث برسد.

این بررسی جدید که با هدف تحقیق بر ناباروری آقایان انجام شده است،کیفیت اسپرم در پسران متولد شده از لقاح آزمایشگاهی

  نسبت به پسرانی که طبیعی به دنیا آمده اند ،پایین تر است.(IVF)

این یافته ها نتیجه مطالعه دقیق بر روی روش های باروری آزمایشگاهی است ونشان داده است،مشکلات باروری به فرزند پسر به ارث می رسد.

نتایج این مطالعه نیازمند بررسی بیشتر است واینکه چرا مشکلات  باروری ممکن است از نسلی به نسل بعد منتقل شود. این بررسی در مجله   

 Human Reproductionمنتشر شده است.

دیدگاه خود را بنویسید