پروتئین شیر مادر نجات بخش نوزادان نارس

نویسنده: مریم احمدی دسته: دانستنی های دوران بارداری تاریخ: دیدگاه: 0

پروتئین شیر مادر نجات بخش نوزادان نارس

محققان دریافته اند پروتئین موجود در شیر مادر موجب کاهش بروز عفونت های بیمارستانی  درنوزادانی می شود که زودهنگام متولد شده اند.

پروتئین شیر مادر نجات بخش نوزادان نارس

محققان دریافته اند پروتئین موجود در شیر مادر موجب کاهش بروز عفونت های بیمارستانی  درنوزادانی می شود که زودهنگام متولد شده اند.

اکثر بیماری های تأثیر گذار بر نوزادان نارس ناشی از عفونت های بیمارستانی نظیر ذات الریه و عفونت های مجاری ادراری است.دکتر مایکل شرمن،سرپرست تیم تحقیق دراین باره می گوید <<لاکتوفرین،پروتئین موجود درشیر مادر،می تواند موجب کاهش بروز عفونت های بیمارستانی در بین نوزادان نارس شود.>>دراین مطالعه تیم تحقیق،آزمایش کنترل تصادفی را بر روی نوزادان نارس باوزن 453 گرم  تا  1800   کیلوگرم به هنگام تولد انجام دادند. 60 نوزاد روزی  دوبار وبه مدت 28 روز از طریق لوله تغذیه پروتئین لاکتوفرین دریافت می کردند،در حالی که 60 نوزاد دیگر دارونما دریافت کردند. محققان دریافتند نرخ بروز عفونت های  بیمارستانی  دربین نوزادان تغذیه شده با پروتئین لاکتوفرین  50 درصد کمتر بود.این نوزادان 6 تا 12 ماه بعد از اتمام آ زمایش هم تحت نظر بودند تاعوارض جانبی این پروتئین در آنها بررسی شود. به گفته شرمن،تمامی عوارض جانبی مربوط به مشکلات ناشی از تولد زود هنگام باعدم تغذیه با لاکتوفرین شیر مادر در ارتباط است.

دیدگاه خود را بنویسید